Att dricka liberalt

Ikon

Annars är risken att det blir gravöl för partipolitiken

Junilistan: nationalromantik för ex-sossar och ”kufar”

Idag hittade jag denna nationalromantiska och lätt ohederliga affisch på stan (Europaparlamentet lär inte inom en snar framtid avskaffa den svenska valutan mot svenska folkets vilja…). Jag delar Sören Wibes analys: junilistan åker ut. Jag kommer inte sakna dem.

Annonser

Filed under: Uncategorized, , ,

Jan Björklund ser ut som Jan Björklund

Diskussionerna om EP-valet verkar hittills mest handla om integritet och utformningen av reklam och affischer. Lika bra det, Folkpartiet har i mitt tycke varken stark lista eller starkt program. Europaparlamentet är ett perfekt ställe att bygga en självständig profil som ung politiker – se tex Cecilia Malmström eller Christofer Fjellner. Men inga unga, starka, självständiga kandidater finns på vettig plats på fp:s lista.

En mycket positiv sak med denna valrörelse är dock att fp-kandidaterna faktiskt verkar oretuscherade. Tom Jan Björklund ser ut som han gör på riktigt. En trevlig kontrast mot vissa andra partier. Även FP:s reklamfilm är bra.

Filed under: Uncategorized, , , ,

Motionsstopp till Fp onsdag kl 17.00 – ta ställning för förändring

Den sista veckan före motionsstoppet till Folkpartiets landsmöte har det varit febril aktivitet på motionssidan på Ett liberalt parti. Som om partimedlemmarna inte hade tid till annat trots att det är val-kampanj. Det har dykt upp motioner om FRA, upphovsrätt på internet, barns rätt till integritet, sjukvård och skola i stiftelseform och teveavgiften.

De flesta är redan väckta så för folkpartimedlemmar är det bara att skicka ett mejl till motion@liberal.se med namn, adress och rubriken på de motioner du vill skriva under. Men det är bråttom. Motionsstoppet är onsdag 27 maj kl 17.00.

Nyss fick redaktionen även ett antal motioner av Birgitta Ohlsson som när förhoppningen att våra läsare ska vilja skriva under. Jag har gjort ett urval i listan publicerar nedan några favoriter.

Motion: Tredelad föräldraledighet

Motion: Integritetskonsekvensutredning

Motion: Förbud mot massidentifiering

Motion: Radioetiketter och integritet

Motion: Höjd pensionsålder

Motion: Republik

Erik
Läs hela inlägget här »

Filed under: Politiska kommentarer, , ,

Per Altenberg fightas för fri rörlighet, frihandel och fred

 Att dricka liberalt har efter en omröstning på bloggen endorsat ett antal personer inför EP-valet. Var och en ska få en utförlig presentation. Tidigare presentationer hittar du i högerspalten.

Det kan tyckas ostrategiskt av Per Altenberg att välja avveckling av jordbrukssubventioner som en profilfråga. Toppkandidaten Marit Paulsen är ju inriktad på samma sak. Per startade nyligen ett namnupprop och en särskild hemsida bara om jordbrukspolitiken, Korruption i Bregottfabriken. Samtidigt syns Marit i TV-reklam och på affischer över hela landet. Svårt att konkurrera med, och det är inte heller Pers avsikt.

– Jag tror att jag och Marit skulle bli ett otroligt bra team. Hon tar hand om maten och jag ekonomin i jordbrukspolitiken. Och så stöttar vi varandra. Ung – gammal. Man – kvinna. Perfekt.

I Regeringskansliets samordningskansli, där alliansens politik förhandlas mellan de fyra partierna, är Per Folkpartiets förhandlare för bland annat övergripande EU-frågor. Han ska försvara EU-ministerns position i t.ex. budgetöversynen, Östersjöstrategin och Lissabonstrategin. Arbetet gör att han i viss utsträckning blir bakbunden i sin kampanj, han kan inte gärna gå ut offentligt mot regeringskompromisser han har varit med om att förhandla fram. Samtidigt ger arbetet honom detaljkunskaper om EU. Han har en färdig strategi för hur han ska motarbeta subventionerna.

– Planen är att i nära samarbete med farmsubsidy.com skapa en stark reformkoalition i Europaparlamentet som är både gränsöverskridande och partiöverskridande. Syftet är att denna koalition ska fungera som en motvikt till jordbruks- och livsmedelslobbyn. Det första steget i reformarbetet är transparensen. Med den som golv är ambitionen därefter att skapa ett politiskt tryck som gör det möjligt att åstadkomma betydande förändringar under mandatperioden.

– Allt jordbruksstöd ska redovisas Euro för Euro i alla medlemsländer. Stoppa alla subventioner till livsmedelsindustrin och allt stöd som stimulerar utsläpp av koldioxid i atmosfären. Och fasa långsiktigt ut allt stöd vars syfte inte är att bibehålla biologisk mångfald eller öppna landskap. Investera istället i forskning, framtidsteknologier och en modern europeisk infrastruktur.

En annan sak Per vill satsa på i stället för jordbrukspolitiken är en gemensam europeisk militärbas för fredsbevarande EU-insatser. De flesta EU-länder är med i Nato, och övriga, som Sverige, har långtgående samarbete med organisationen. Men Per menar att EU-samarbetet har en viktig roll att fylla vid sidan om Nato.

– EU har en stark trovärdighet och ett bra track record när det gäller krishantering. I omvärldens ögon är paradoxalt nog summan av de gamla kolonialmakterna mindre hotfull än dess delar. EU har även en fördel gentemot Nato, som förknippas med USA, på det här området. Därutöver är poängen att basen kan förläggas till Strasbourg om Frankrike accepterar att Europaparlamentets sessioner i Strasbourg upphör.

Frihandel och fri rörlighet inom EU är unionens grund, och är väl etablerat genom tidigare fördrag. Per har ändå det som ett av sina tre teman.

– Om vi liberaler menar allvar med att vi står upp för internationalism och visionen om ett enat och fritt Europa så är det rätt att ta den striden med socialdemokraterna i årets val. Om vi vinner striden denna gång så kommer de inte att återkomma med samma trista krav om fem år. Därför ska vi inte släppa dem över bron.

Temperaturen har varit lite högre i år än i tidigare EP-valrörelser, eftersom ett antal frågor som parlamentet är med och beslutar om har varit heta i debatten det senaste året. I bloggosfären har IPRED, Datalagringsdirektivet och telekompaketet diskuterats flitigt. Per har skrivit en del om frågorna på sin blogg också. Han är kritisk till datalagringsdirektivet, men konstaterar att det kortsiktigt inte går att stoppa helt, eftersom det är antaget. Däremot ska Sverige se till att implementera det på ett sätt som är så lite integritetskränkande som möjligt. Och han hoppas att tilläggen för medborgarnas rättigheter i telekompaketet ska gå igenom. Däremot håller han en mer försiktig linje än många på nätet när det gäller upphovsmännens möjligheter att jaga fildelare.

– Jag tycker att debatten om IPRED är bra men att den möjligen har antagit för stora proportioner. Om man som Piratpartiet inte vill att upphovsrätten ska gälla på nätet är det klart att IPRED är en styggelse. Jag är dock inte beredd att gå så långt. Jag vill ha kortare upphovsrätt än i dag och en moderniserad lagstiftning men inte ett avskaffande av upphovsrätten eller möjligheten till efterlevnad på nätet.

EU:s nya fördrag har stött på hinder. När det kallades konstitution röstade fransmännen och holländarna nej, och irländarna har gått emot det i sin omstöpta form. Bedömare beskriver en elit som drar i riktning mot mer överstatlighet, och skeptiska medborgare. Per håller med om att det finns en klyfta, men menar att fördraget ändå är oerhört viktigt.

– Anarki är naturtillståndet i internationella relationer och EU är den liberala humlan som flyger. Därför är det så oerhört centralt att värna om ett EU med beslutsmekanismer som fungerar med 27 eller fler medlemsländer. Idag funkar det därför att förväntningarna om att det kommer att fungera i framtiden lever. Om Lissabonfördraget kraschar finns risken att EU blir ett mini-FN. Det får inte hända. Jag kanske låter dramatisk men jag är inte beredd att ta ens en liten risk att det inträffar .

– Jag är federalist men det betyder inte att EU nödvändigtvis ska ha mer makt. Närhetsprincipen ska respekteras.

Per Altenberg var en av de kandidater som hamnade längre ner på valsedeln än i provvalet. Trots en 31:a-plats driver han vidare sin kampanj med ett troget kampanjteam. Han har ett trumfkort, han står överst på baksidan. Samma plats som Anna Hedh (S) vände till sin fördel för fem år sedan.

Av Den allvarsamma leken

Filed under: Kandidater, , , , , ,

När framtiden redan hänt, och drömmen om den goda människan

Man kan vara helt säker på att partipolitik är en bransch i kris när de traditionella konkurrenterna gör samma analys och uppvisar samma brister.

I Jenny Anderssons ”När framtiden redan hänt – socialdemokratin och folkhemsnostalgin” visar författaren precis hur tom socialdemokratin är på samtidsanalys och framtidsplaner och illustrerar det med 90-talsmantrat: ”Sverige är ett bra land att leva i”.

Läs hela inlägget här »

Filed under: Recensioner, , ,

Två motioner som skulle förändra Folkpartiet i grunden, och till det bättre

Det är ingen överraskning att de politiska partierna har förlorat förmågan att göra framtidsinriktade analyser och handlingsplaner. Ju fler medlemmar partierna har förlorat, desto mer inåtvända har de blivit när de sökt svar på framtidens utmaningar, och mer utspelsfixerade i sin kommunikation.

Om Folkpartiet inte ska fortsätta den process man är mitt uppe i, med allt svagare medlemsunderlag och därmed sämre kunskapsunderlag för sin politik, måste partiet öppna sig för människors engagemang. Detta gäller både i partistyrelsen och i arbetsmetoderna för medlemmarna.

Nedan följer två motioner till Folkpartiets landsmötet i höst som skulle möjliggöra detta. En om partistyrelsens sammansättning, och en om hur partiet skulle kunna bygga sin organisation kring internet. Dessa två reformer skulle innebära några avgörande steg mot tröskeln till 2000-talet

Läs hela inlägget här »

Filed under: Politiska kommentarer, , , , ,

Att dricka liberalts 11 motioner till Folkpartiets landsmöte – så här långt

Förändringstrycket på partipolitiken är mycket stort. Tyvärr har alldeles för få i partiorganisationerna upptäckt det. Om dagens partier ska överleva som levande organisationer som tar fram bra politik och mobiliserar människor måste arbetsformerna förändras.

Att dricka liberalt skriver därför sina motioner till Folkpartiets landsmöte i wikin Ett liberalt parti. De handlar både om hur politiken borde förändras och om hur arbetsformerna kan moderniseras. Läs här:

 1. På väg mot fri invandring
 2. Inget försörjningskrav för anhöriginvandring
 3. Förläng inte rätten att arbeta deltid
 4. Riv i Danderyd också!
 5. Mer frihet för kulturen med bredare finansiering
 6. Fond för utveckling av kulturens strukturkapital
 7. Max halva partistyrelsen ska vara heltidspolitiker
 8. Tillåt kommentarer på Folkpartiets hemsida
 9. Låt dem som behöver det gå i de bästa skolorna
 10. Stärk barnens rätt till integritet
 11. Bygg Folkpartiet kring internet

Motionerna är fortfarande öppna för kompletteringar, och några är inte klara. Så det vore kanon om fler ville titta på dem och redigera.

“Given enough eyeballs, all buggs are shallow.”

Vi kommer dock att väcka dem under dagarna som kommer. När det är gjort kommer det att finnas information här om hur man undertecknar.

Erik

Filed under: Politiska kommentarer, , , , ,

EP-kandidat tre: De länder som redan är medlemmar i EU ska leva upp till unionens demokratiska principer

Med några få veckor kvar till EU-parlamentsvalet är det dags att ta tempen på Mae Liz Orrego Rodríguez. Hon står på plats sju på FP:s lista och var en av sex kandidater som Att dricka liberalts läsare har valt att ge lite extra utrymme här på bloggen.

Vad är din vision om europasamarbetet?

– Den europeiska unionen måste hitta en form som både är legitim för Europas medborgare och som fungerar på ett mer direktdemokratiskt vis. Parlamentet måste få ett mer direkt mandat för att påverka. Även om det demokratiska underskottet som ofta nämns ligger i kommissionens roll så kan problemet lösas med att medborgarna känner en mer direkt relation till besluten, parlamentet är den platsen.

Läs hela inlägget här »

Filed under: Kandidater, , , , , ,

Från mediepolitik till medlemspolitik

Jag hade nyss förtroendet att prata vid Folkpartiets ledarskapsutbildning i Stockholm. Ämnet för föredraget var ”Från mediepolitik till medlemspoltik”.

Bilderna finns här, fria att använda för den som vill. Jag är förstås tacksam om man nämner Att dricka liberalt som källa.

PPT: Ledarskolans utbildning i maj 2009

Det hela var en mycket upplyftande erfarenhet. Först för att deltagarna hade så mycket åsikter och både höll med och sade emot, och dessuton drev frågeställningarna vidare. Sedan för att helheten i utbildningen verkar så bra. Folkpartiet har gjort en stor satsning på riktig utbildning för nya ledarpersoner. Och det är inte en dag för sent.

Filed under: Recensioner, , , , ,

Politik som open source. Nästan.

Det slår mig att jag ännu inte har uppmärksammat vad mina före detta kolleger sysslar med på Stockholms stadshus. Men bättre sent än aldrig. Det här är ett mycket bra initiativ.  Om man inte visste bättre kunde man tro att de fått inspiration av den här texten (De proprietära partiprogrammens tid är över):

Framtidens vinnare i partipolitiken, och som därmed kommer att sätta agendan för samhällsutvecklingen, kommer inte att koras i tävlingen om de smartaste utspelen, den fräckaste trianguleringen eller mest välsmorda kampanjmaskinen. Deras storhetstid är nu.

Framtidens politik kommer att styras av de partier som lyckas mobilisera och tillvarata flest människors engagemang och kunskap för att lösa problemen på vägen mot ett gemensamt mål. För liberaler finns det därför ett öppet partiprogram som alla kan vara med att skriva.

Filed under: Politiska kommentarer, ,

EP-kandidat två: Exportera sexköpslagen till EU

Dags att presentera ytterligare en av Att dricka liberalts (ADL) kandidater till Europaparlamentet. Den här gången är det Ida Lindhs (IL) tur. Hon står på plats 20 på folkpartiets valsedel.

(ADL): Ida, hur kan Europapolitiken göras mer lättillgänglig? Hur kan medborgarna fås att uppfatta den som mer angelägen?

Läs hela inlägget här »

Filed under: Kandidater, ,

Skepp ohoj – nu kommer piraterna!

Enligt Piratpartiets Christian Engström finns det ett oerhört intresse för piraterna där ute i Europa. Bara genom deras namn får de ett enormt genomslag, så när de väl kommer ner till europaparlamentet kommer det här med uppmärksamhet att ge sig. Detta och mer därtill kunde vi höra i P3s Brunchrapporten i förra veckan. Det konstaterandet, i kombination med Åsa Torstensson är moderat-uttalandet , gör att jag sedan en tid har börjat ana ugglor i mossen. Det blir inte bättre av att det som finns att läsa om partiets åsikter om EU och parlamentet, helt enkelt är klippt och klistrat från Engströms blogg , och då handlar det framför allt om texter från 2007 och 2008.

Piratpartiets strategi för att få genomslag i parlamentet kan man läsa om här, och den bygger i huvudsak på två grepp: att övertala de andra parlamentarikerna att de har rätt och att med hjälp av ”internet-communityn” lista ut hur EU:s beslutsprocesser fungerar. Det här med politik är mindre viktigt, eftersom Piratpartiet inte tycker mer än det som finns att läsa om här. Däremot kommer de aldrig att samarbeta med högerextrema partier – oavsett vad de tycker om partiets principprogram, så andra principer finns det tydligen, och därför är grundtipset att Piratpartiet kommer att hamna i den gröna eller liberala gruppen. Hur de kommit fram till detta är oklart, egentligen borde de ju vara redo att samarbeta med vem som helst så länge gruppen i fråga röstar ”rätt” i piraternas frågor.

Bara för att ta ett exempel på hur förvirrat det känns: en av de frågor som faktiskt nämns på Piratpartiets hemsida är vikten av subsidiaritetsprincipen. Men grejen med just den biten är att den redan är kirrad och fastslagen i artikel 5 i fördraget. Vad som däremot vore intressant skulle vara en granskning av de politikområden där partiet inte anser att principen respekterats tillräckligt. Men nu nöjer sig partiet bara med att konstatera att det här med rätt beslut på rätt nivå är bra.

Överlag så känns det som att Piratpartiet är ute på djupa vatten. De vet inte hur EU eller parlamentet fungerar, har ingen uttalad värdegrund och ingen tydlig agenda för vad de konkret tänker göra i Bryssel. Och för ett parti som hävdar sig värna om demokrati och medborgerliga rättigheter känns det nästan lite magstarkt att be om förtroende för något som man inte har så pass lite koll på.

Ännu en bloggare

Filed under: Kandidater, Politiska kommentarer

Problemlösning by proxy

Det slår aldrig fel. Varje gång jag tror att folkpartiet har skakat av sig då mest repressiva dumheterna, då dyker Johan Pehrson upp med ett nytt spänstigt förslag.

 

Förslagen följer alltid samma linje:

– de ska signalera hårda tag

– de ska vara lätta att förstå

– konflikten mot det mjuka etablissemanget flummeri ska vara tydlig

– de ska aldrig problematisera eller försöka sätta saker och ting i perspektiv

 

Nu är det dags igen. Efter att Sverigedemokrater och Moderater har uttalat sitt stöd för ett utegångsförbud i Rosengård vill inte Pehrson vara sämre. Men att jämföra de bägge utegångsförbuden tycker Pehrson är fel. Han vill ju bara att vissa ska tvingas stanna inomhus. Då blir det ju plötsligt okej. Ja, och så en nationell insatsstyrka förstås. Handlingskraft!

 

På klassiskt manér identifieras ett brännande problem, i det här fallet situationen i Rosengård, men nånstans på väg till lösningen går Johan Pehrson som vanligt vilse. Det är så klart så att det på kort sikt behövs polisiära insatser för att stävja stöket. Men det betyder inte att polisiära insatser är det enda som behövs. Och, viktigast av allt, ingenstans är polisiära insatser det samma som att kraftigt inskränka enskilda individers rörelsefrihet.

Kalle

Filed under: Uncategorized

Om alla i partistyrelsen är beroende av partiet finns där ingen som upptäcker navelskåderiet

Partipolitiker tror ofta att en av deras viktigaste roller är att vara opinionsdrivande, att finna problem i samhället som majoriteten inte ser, och sedan argumentera för förändring. Men dagens liberala parti håller aktivt på att förlora denna kapacitet i takt med att navelskåderiet tar över.

Det vanligaste exemplet på den opinionsdrivande rollen är lagen som förbjuder barnaga. Sverige var 1979 först i världen med en sådan lag. Politiker med värden och visioner drev frågan trots att folket inte krävde det.

Efter att lagen var antagen kunde politikens företrädare förklara att det var olagligt att slå barn, och därmed bidra till att stärka opinionen mot barnaga. I alla fall är historieskrivningen i den liberala rörelsen sådan.

Men för att det ska fungera krävs politiker som i första hand tillbringar sin tid i andra delar av samhället än i partipolitiken, och som inte riskerar sin ekonomi för att de driver frågor som ligger fel i opinionen eller utanför partilinjen.

Av Folkpartiets partistyrelses 25 ledamöter är alla ekonomiskt beroende av politiska uppdrag. De är ministrar, riksdagsledamöter, Europaparlamentariker, kommunalråd och landstingsråd.De allra flesta har dessutom varit det under en lång tid. (Möjligtvis är det någon som inte är arvoderad på heltid.)

Tillsammans med utspelspolitiken tror jag att det är en av de viktigaste förklaringarna till Folkpartiets totala brist på modernisering, i såväl politik som organisation.

Det senaste årets haveri i internetpolitiken, och ovilja att se strukturomvandlingen i medierna som en möjlighet, är tillräckligt som bevis.

Vad göra?

Att dricka liberalt kommer därför att skriva en motion till Folkpartiets landsmöte om att endast hälften av ledamöterna i partistyrelsen får ha hel- eller halvtidsarvoderade uppdrag för partiet. Säg till om ni är intresserade av att skriva under.

Erik

Filed under: Politiska kommentarer, , ,

Vårt svar till Alliansen – men hur ska det användas?

I slutet av januari lanserade Alliansen ”Samtal med Sverige” med förhoppningen att sätta igång en dialog med medborgarna inför nästa mandatperiod. Vi var positiva till tanken, men fnissade åt de omoderna metoderna som samtalet skulle förverkligas i.

Sedan dess har är vi ett antal personer som ändå har tagit tillfället att skriva till Alliansen och göra det tillsammans på Ett liberalt parti.  Resultatet, som alldeles nyss har skickats in med e-post till Alliansen, blev så här:

Läs hela inlägget här »

Filed under: Politiska kommentarer, ,

RSS Blogglänkar från Knuff.se

 • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.
maj 2009
M T O T F L S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Liberala ledare – ny blogg!

Folkpartiets hemsida lever fortfarande på 1900-talet. Men Att dricka liberalts linje är att inte bara klaga, utan göra själv först. Alltså har vi skapat en mycket enkel blogg som samlar Folkpartiets ledarskaps nyhetsbrev, och dessutom RSS-flödena från Knuff och Google news på en och samma plats. Titta här: Liberala ledare

Våra kandidater i Folkpartiets provval

Folkpartiets provval pågår under hösten. Alla medlemmar kommer att få röstsedel och kandidatpresentationer i brevlådan. Att dricka liberalts kandidater till riksdagen är:

Jenny Sonesson - Läs mer här.
Ulf Öfverberg - Läs mer här.

Och till Stockholms kommunfullmäktige är:
Andreas Bergström - Läs mer här.

Våra idéer för ett nytt partimedlemskap

Förändringstrycket på de svenska politiska partierna är starkt. Men åtgärderna har varit få. Att dricka liberalt har ett antal förslag för hur partimedlemskapet borde utvecklas i framtiden, läs här:

Det perfekta partimötet

Medlemmarna är mest i vägen

Medlemsorganisation istället för utspelshets

Två motioner som skulle förändra Folkpartiet i grunden, och till det bättre

Fler förslag är på väg, men du kan också skriva egna här.

Var med och skriv ett nytt partiprogram

Partipolitiken behöver förnyas. Arbetsformerna för att skriva partiprogram skapades före telefonen. Vi bygger ett liberalt partiprogram genom att använda en gratiswiki. Kolla här

Upprop mot förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring!

Regeringen har föreslagit att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska ha en inkomst och bostad innan familjen får komma efter. Detta förslag måste stoppas. Ingen integreras bättre och snabbare för att de separeras från sina barn. Skriv under uppropet här!

Våra omröstningar