Att dricka liberalt

Ikon

Annars är risken att det blir gravöl för partipolitiken

Vårt svar till Alliansen – men hur ska det användas?

I slutet av januari lanserade Alliansen ”Samtal med Sverige” med förhoppningen att sätta igång en dialog med medborgarna inför nästa mandatperiod. Vi var positiva till tanken, men fnissade åt de omoderna metoderna som samtalet skulle förverkligas i.

Sedan dess har är vi ett antal personer som ändå har tagit tillfället att skriva till Alliansen och göra det tillsammans på Ett liberalt parti.  Resultatet, som alldeles nyss har skickats in med e-post till Alliansen, blev så här:

Hej Alliansen,

Här kommer vårt svar till Samtal med Sverige. Texten har skrivits av några tiotal personer som skriver ett liberalt partiprogram tillsammans på wikin Ett liberalt parti:

http://sv.ettliberaltparti.wikia.com/wiki/Huvudsida

Själva svaret är skrivet här:

http://sv.ettliberaltparti.wikia.com/wiki/Samtal_med_Sverige

Detta var vad vi ville säga just nu:

Hur ska Sverige se ut 2014?

Fråga 1: Hur ser de viktigaste framtidsfrågorna ut för Sverige respektive den kommun du bor i?

Transportsystemen i Stockholmsregionen måste ta flera radikala steg bort från bilberoendet. De kollektivtrafikprojekt som finns i planerna måste genomföras och prioriteras före vägprojekten. Förbifart Stockholm bör skrotas.

I planeringen av transportsystem och nya stadsdelar måste varje åtgärd utvärderas efter vad den har för effekt på bostadssegregationen. Sosseregeringen gjorde rätt när de flyttade stora myndigheter från dyra lokaler i centrala Stockholm. Men de hade inte behövt flytta till Gotland och Falun: de skulle gjort mer nytta i Tensta.

Partipolitikens död kommer att göra det alldeles för lätt att bli politiker, och nivån på dem som kommer till makten kommer att bli alldeles för låg. Det behövs en ny partipolitisk praktik för att hitta kompetens, och färre positioner så att de som har beslutandemakt verkligen är ansvariga och inte kan skylla på andra.

Fråga 2: Vilka frågor ska Alliansen lyfta under nästa mandatperiod?

Den moderna matematiken utvecklades i den arabiska kultursfären. Att undervisa matematik på dess ursprungsspråk är således helt i linje med Alliansens ambition att stärka inte bara matematiken utan också de vetenskaper som beror av den, inom såväl naturvetenskaper som humanvetenskaper.

Sverige ska driva att EU öppnar gränserna för arbetskraftsinvandring. De problem som är förknippade med de stängda gränserna; flyktingsmuggling, trafficking, överfulla fartyg som sjunker, svartarbete mm kan inte lösas med högre murar och mer övervakning. Människor ska ha rätt att bosätta sig var de vill. Det är också viktigt att underlätta för människor i EU:s närområden av besöka EU-länder som turister eller utbytesstudenter. Alliansen bör därför lägga ett förslag på en översyn av Schengenregelverket; rutiner för utfärdande skiljer sig kraftigt mellan olika medlemsländer vilket leder till gråzoner och godtycke.

Kulturpolitiken har varit en fråga som socialdemokraterna har misskött och alliansregeringen har struntat i. Men kulturpolitiken bär flera av framtidens viktigaste frågeställningar: Vad händer med framtidens upphovsrätt? Hur skapar vi ett offentligt samtal i Sverige och i EU när tekniken skapar nya möjligheter, men språkbarriärerna skapar nya svårigheter?

Domen mot Pirate bay visar att det finns ett akut behov av en ny lagstiftning för upphovsrätten på internet. Lagstiftningens primära värde bör vara att värna och skydda människors vilja och möjlighet att söka information, kultur, sociala sammanhang mm på internet. Människors frihet på internet är det viktigaste, inte försvaret av upphovsrättsägare. Det behovs en utredning som får ett öppet och brett mandat att undersöka hur en sådan lagstiftning kan se ut.

Övervakningssamhället kommer att utmana alla grunderna för rättssäkerheten, respekten för privatlivet, yttrandefriheten och den personliga friheten. Det behövs ett omtag i hela frågan för att anpassa såväl lagstiftning som myndigheternas praktik till ny teknik, men gamla principer.

Arbetsmarknadstrygghet snarare än anställningstrygghet. Lösningen på socialt utanförskap stavas rörligare arbetsmarknad, inte instegs- och nystartsjobb. Och det behöver inte ske till priset av en ökad otrygghet på arbetsmarknaden.

Tvärtom, det finns en rad undersökningar som visar att en striktare anställningstrygghet paradoxalt nog gör anställda, både med fasta och tidsbegränsade tjänster, otryggare. Färre regleringar minskar avståndet mellan arbetslöshet och arbete. Det ger trygghet.

Det teoretiska ramverk som skapats för demokratibiståndet i skrivelsen Frihet från förtryck måste leda till praktisk handling i biståndspolitiken och i utrikespolitiken.

Monarkin ska avskaffas.

Vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen ska avskaffas, och föräldraförsäkringen individualiseras.

Avskaffa värnskatten. Värnskatten gör utbildning mindre lönsamt än i nästan alla andra OECD-länder och hämmar Sverige långsiktigt. Ersätt gärna med avgifter på masterutbildningar eller lägre lånenivåer i studiemedelssystemet efter att en grundläggande examen tagits.

Arbetet med att genomföra regionreformen måste sätta igång för att inte de regionala utvecklingsfrågorna ska hamna mitt emellan statens, landstingens och kommunernas stolar.

Kostnadseffektivare och bättre vård genom ordentliga utvärderingar av den vård som ges, strikta evidenskrav på alla behandlingar som subventioneras, bättre utnyttjad personal (fler patienter om dagen), effektiv användning av digitala hjälpmedel i vården.

Alliansen bör tydliggöra redan före valet att den under inga omständigheter ska grunda sitt styre efter 2010 på stöd från Sverigedemokraterna.

Men man frågar sig nu hur resultaten ska presenteras och vilka slutsatser Alliansens partisekreterare kommer att dra av detta och alla andra svar. Är det så att de verkligen bryr sig om vad folk säger måste de ju också visa det genom att ändra på något.

Annonser

Filed under: Politiska kommentarer, ,

2 Responses

  1. […] är själva tanken med det wikibaserade partiprogrammet Ett liberalt parti, Landsmötesbloggen,  vårt svar till ”samtal med Sverige”, och det kollektiva motionsskrivandet inför […]

  2. […] med sig av något, präglade det Samtal med Sverige som vi alla bjöds in till för ett år sedan. Att dricka liberalt skrev ett brev till Alliansen med massor av synpunkter. Men vi fick aldrig något svar omvad de hade gjort med […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Liberala ledare – ny blogg!

Folkpartiets hemsida lever fortfarande på 1900-talet. Men Att dricka liberalts linje är att inte bara klaga, utan göra själv först. Alltså har vi skapat en mycket enkel blogg som samlar Folkpartiets ledarskaps nyhetsbrev, och dessutom RSS-flödena från Knuff och Google news på en och samma plats. Titta här: Liberala ledare

Våra kandidater i Folkpartiets provval

Folkpartiets provval pågår under hösten. Alla medlemmar kommer att få röstsedel och kandidatpresentationer i brevlådan. Att dricka liberalts kandidater till riksdagen är:

Jenny Sonesson - Läs mer här.
Ulf Öfverberg - Läs mer här.

Och till Stockholms kommunfullmäktige är:
Andreas Bergström - Läs mer här.

Våra idéer för ett nytt partimedlemskap

Förändringstrycket på de svenska politiska partierna är starkt. Men åtgärderna har varit få. Att dricka liberalt har ett antal förslag för hur partimedlemskapet borde utvecklas i framtiden, läs här:

Det perfekta partimötet

Medlemmarna är mest i vägen

Medlemsorganisation istället för utspelshets

Två motioner som skulle förändra Folkpartiet i grunden, och till det bättre

Fler förslag är på väg, men du kan också skriva egna här.

Var med och skriv ett nytt partiprogram

Partipolitiken behöver förnyas. Arbetsformerna för att skriva partiprogram skapades före telefonen. Vi bygger ett liberalt partiprogram genom att använda en gratiswiki. Kolla här

Upprop mot förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring!

Regeringen har föreslagit att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska ha en inkomst och bostad innan familjen får komma efter. Detta förslag måste stoppas. Ingen integreras bättre och snabbare för att de separeras från sina barn. Skriv under uppropet här!

Våra omröstningar

%d bloggare gillar detta: