Att dricka liberalt

Ikon

Annars är risken att det blir gravöl för partipolitiken

Två motioner som skulle förändra Folkpartiet i grunden, och till det bättre

Det är ingen överraskning att de politiska partierna har förlorat förmågan att göra framtidsinriktade analyser och handlingsplaner. Ju fler medlemmar partierna har förlorat, desto mer inåtvända har de blivit när de sökt svar på framtidens utmaningar, och mer utspelsfixerade i sin kommunikation.

Om Folkpartiet inte ska fortsätta den process man är mitt uppe i, med allt svagare medlemsunderlag och därmed sämre kunskapsunderlag för sin politik, måste partiet öppna sig för människors engagemang. Detta gäller både i partistyrelsen och i arbetsmetoderna för medlemmarna.

Nedan följer två motioner till Folkpartiets landsmötet i höst som skulle möjliggöra detta. En om partistyrelsens sammansättning, och en om hur partiet skulle kunna bygga sin organisation kring internet. Dessa två reformer skulle innebära några avgörande steg mot tröskeln till 2000-talet

Om du är medlem i Folkpartiet och vill skriva under motionerna ska du skicka ett mejl med namn och adress och rubriken på motionen du vill underteckna till motion@liberal.se.

(Sista dag för undertecknande eller egna motioner är 27 maj kl 17. Läs mer här)

Motion: Max halva partistyrelsen ska vara heltidspolitiker

Ett liberalt, framtidsorienterat och opinionsdrivande parti behöver en styrelse som har förankring i många delar av samhället. Annars är risken att samhället förändras under den massmediala ytan men att partistyrelsen inget märker.

För att partiet ska kunna driva samhället framåt i liberal riktning är det också viktigt att partistyrelsen har en stor andel ledamöter som är oberoende av politiska uppdrag.

I dagsläget är samtliga ledamöter i Folkpartiets partistyrelse heltidspolitiker. Det är ett problem både för att kontaktytorna gentemot andra delar av samhället blir svaga, och för att självständigheten bland ledamöterna minskar. Ytterligare en aspekt är att partiet riskerar att alienera medborgare då känslan av att partiet inte förstår vanliga människors verklighet förstärks om alla i partistyrelsen är heltidspolitiker.

På samma sätt är det viktigt att de arbetsgrupper som tillsätts för att lämna förslag till ny politik till landsmöten och partiråd består av ledamöter som inte behöver ta hänsyn till politiska uppdrag. Dessutom är det viktigt att ta tillvara olika erfarenheter när politik ska tas fram, något som är lättare att åstadkomma om gruppen inte bara består av halv- och heltidspolitiker.

Yrkande:

Att landsmötet beslutar att i Folkpartiet liberalernas stadgar, under moment I, 2 st, införa meningen ”I valberedningens förslag till ledamöter av partistyrelsen får endast hälften av kandidaterna inneha politiska uppdrag som är arvoderade på halvtid eller mer.”

Att landsmötet beslutar att i Folkpartiet liberalernas stadgar införa en ny paragraf, efter § 9: ”§ 10. Arbetsgrupper. Partistyrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för att ta fram förslag inför landsmöten och partiråd. I dessa arbetsgrupper får endast hälften av ledamöterna inneha politiska uppdrag som är arvoderade på halvtid eller mer.” Efterföljande paragrafer omnumreras.

Motion: Bygg Folkpartiets organisation kring internet

Partiorganisationen och internet

När Folkpartiets organisation skapades var den enda demokratiska metoden för medlemmarna att tillsammans skriva ett partiprogram, att de träffades fysiskt på en plats och där diskuterade, yrkade och voterade om hur programmet skulle se ut. Det enda sättet att utse ordförande och partistyrelse var att medlemmarna träffades på ett landsmöte och röstade.

För en stor och rikstäckande organisation som Folkpartiet var det dessutom omöjligt att samla alla medlemmarna på en plats. Därför utsåg lokalföreningarna ombud med uppdraget att vid landsmötet företräda föreningens medlemmars åsikter i arbetet med partiprogrammet och i omröstningen om ordförande och styrelse. Den tiden är över.

Idag är det fullt möjligt att organisera arbetet med partiprogrammet och omröstningen om vilka som ska sitta i partistyrelsen på internet så att alla medlemmar kan vara med. Det är enklare, billigare och mer demokratiskt.

Förnyelsearbetet

Under 2000-talet har Folkpartiet tillsatt flera olika grupper med uppgiften att lämna förslag på hur partiets arbetsformer kan förnyas. Redan den första gruppen som tillsattes 2001 fick öppna och generösa direktiv som bland annat inbegrep: “den nya informationsteknologins roll i partipolitiken”.

Den sista rapporten behandlades av landsmötet 2005, som beslutade att överlämna den till partistyrelsen för ”beaktande och vidarehandläggning”. Några av förslagen har sedan genomförts. Däremot har partiet inte använt förslagen om hur Folkpartiet kan använda internet på ett bättre sätt. Många av dessa skulle dock vara viktiga steg mot en organisation som bättre utnyttjar dagens kommunikationsteknik och därmed ger medlemmarna fler möjlighet att engagera sig.

Ett förslag är att möjliggöra för medlemmarna att ansluta sig till ett länsförbund på internet. I dag är alla medlemmar knutna till länsförbund som sedan utser ombud till landsmötet. Om man vill att även de medlemmar som väljer att kanalisera sitt engagemang genom sakpolitiska nätverk eller annat arbete på internet ska uppmuntras bör även deras medlemskap synas i ombudsfördelningen.

Utvecklingsgruppernas viktigaste förslag gällande internet var dessa:

Förslag från ”En idéskrift från folkpartiet liberalernas utvecklingsgrupp” (2003)

”Medlemsomröstningar. Fler medlemsomröstningar är ett annat sätt att utveckla den enskilda medlemmens inflytande. […] Varför inte införa direkta, beslutande medlemsomröstningar i vissa avgörande frågor som partiledarval och partinamn? Med röstning via brev eller Internet skulle detta gå utmärkt att ordna.”

”Länsförbund på nätet. En annan möjlighet handlar om att skapa ”länsförbund på nätet”. Dagens geografiska indelning av partiorganisationen stammar från en tid då långsamma och dyra kommunikationer gjorde länsgränsen till den mest logiska indelningen. Ändrade förutsättningar för kommunikation skapar också nya förutsättningar att organisera sig.”

Förslag från ”Liberal samverkan för liberala framgångar”(2005)

”Medlemsomrösta vid val av partiledare. Stärk interndemokratin genom att använda medlemsomröstningar i stora principiella frågor. Folkpartiets partiledare bör utses för fyra år i taget vid första landsmötet efter ordinarie riksdagsval. Detta bör ske via medlemsomröstning.”

”Stärk arbetet med sakpolitiska nätverk. Folkpartiets organisation är i grunden en traditionell folkrörelse med geografiska avgränsningar. Därför är det viktigt att det finns gränsöverskridande nätverk som kan organiseras utifrån t.ex. en sakpolitisk fråga. Det finns idag ett system för detta men det fungerar inte tillfredsställande.”

”Modernisera internkommunikationen med ett intranät. Riksorganisationen bör snarast efter valet 2006 se till att Folkpartiet som helhet får ett enhetligt informations- och kommunikationssystem, dvs. ett intranät som knyter samman de funktioner som finns idag. Detta bör innefatta e-post, interna konferenser, hemsida, kontaktregister etc.”

Yrkanden

Att Folkpartiet liberalernas stadgar §2 och 3 kompletteras så att man även kan vara medlem i ett länsförbund på internet.

Att Folkpartiet liberalernas stadgar justeras så att partiets ordförande och styrelse väljs genom medlemsomröstning på internet.

Att Folkpartiet liberalernas lista till Europaparlamentsvalet 2014 utses genom medlemsomröstning på internet.

Att Folkpartiet liberalernas styrelse får i uppdrag att utarbeta en form för hur förarbetet till nästa partiprogram (programgrupper, motionsförfarande mm) kan genomföras med en öppen metod på internet.

Att Folkpartiet liberalernas styrelse får i uppdrag att utarbeta en form för hur de sakpolitiska nätverkens arbete kan organiseras på internet.

Att Folkpartiet liberalernas stadgar publiceras på partiets hemsida.

Annonser

Filed under: Politiska kommentarer, , , , ,

3 Responses

 1. liberaltostermalm skriver:

  Jag är med på internetimotionen!/ Gunilla Gustafsson Östermalm

 2. Erik skriver:

  Gunilla,

  Kul att du vill vara med! Du måste dock skriva ett mejl till partiet där du säger att du vill underteckna motionen. Se instruktioner ovan.

  Erik

 3. Patricia LM skriver:

  Bra förslag. Det är dags att Folkpartiet inser kraften med Internet.

  Hälsningar
  Patricia

  Ebony Sweden
  http://www.ebonysweden.com
  Fear, Anger, Pride and Dreams
  http://patricia-lm.blogspot.com
  Rädsla, Vrede, Stolthet och Drömmar
  http://www.fear-anger-pride-and-dreams.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Liberala ledare – ny blogg!

Folkpartiets hemsida lever fortfarande på 1900-talet. Men Att dricka liberalts linje är att inte bara klaga, utan göra själv först. Alltså har vi skapat en mycket enkel blogg som samlar Folkpartiets ledarskaps nyhetsbrev, och dessutom RSS-flödena från Knuff och Google news på en och samma plats. Titta här: Liberala ledare

Våra kandidater i Folkpartiets provval

Folkpartiets provval pågår under hösten. Alla medlemmar kommer att få röstsedel och kandidatpresentationer i brevlådan. Att dricka liberalts kandidater till riksdagen är:

Jenny Sonesson - Läs mer här.
Ulf Öfverberg - Läs mer här.

Och till Stockholms kommunfullmäktige är:
Andreas Bergström - Läs mer här.

Våra idéer för ett nytt partimedlemskap

Förändringstrycket på de svenska politiska partierna är starkt. Men åtgärderna har varit få. Att dricka liberalt har ett antal förslag för hur partimedlemskapet borde utvecklas i framtiden, läs här:

Det perfekta partimötet

Medlemmarna är mest i vägen

Medlemsorganisation istället för utspelshets

Två motioner som skulle förändra Folkpartiet i grunden, och till det bättre

Fler förslag är på väg, men du kan också skriva egna här.

Var med och skriv ett nytt partiprogram

Partipolitiken behöver förnyas. Arbetsformerna för att skriva partiprogram skapades före telefonen. Vi bygger ett liberalt partiprogram genom att använda en gratiswiki. Kolla här

Upprop mot förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring!

Regeringen har föreslagit att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska ha en inkomst och bostad innan familjen får komma efter. Detta förslag måste stoppas. Ingen integreras bättre och snabbare för att de separeras från sina barn. Skriv under uppropet här!

Våra omröstningar

%d bloggare gillar detta: