Att dricka liberalt

Ikon

Annars är risken att det blir gravöl för partipolitiken

”Socialliberalismen bygger på det egna ansvaret och vikten av jämlikhet” – Ulf Öfverberg

Ulf Öfverberg är nr 2 av Att dricka liberalts kandidater i Folkpartiets provval till riksdagsvalet 2010. Den första att presenteras var Jenny Sonesson. Jenny och Ulf är kandidater för Stockholms stad.

Både Sverige och världen behöver mer av socialliberalismen.

Jag tror att det finns en längtan efter mer ideologisk koppling till vår politik. Efter många år av en politik som ibland varit bra men alltför ofta inneburit en snedvridning av budskapet för att anpassas efter populistiska idéer och opportunistiska utspel finns det en längtan efter en politik som vägleds av den socialliberala kompassen.

Bild på Ulf

Det är dags att knyta an till en modern socialliberalism som argumenterar för sin sak i dialog med väljarna och inte endast sneglar på opinionsundersökningar. Jag tror vi måste våga bli mer ideologiska och också mer socialliberala.

En modern socialliberalism bygger på två pelare: det egna ansvaret och vikten av jämlikhet. Alla människor har ett eget ansvar för sitt liv och för att sitt liv blir lyckat istället för misslyckat. Men gränsen för människor eget ansvar går där de inte längre på grund av miljö, arv, sjukdom eller annat, inte längre kan påverka sin situation. Därför är det viktigt att jämlikhet i levnadsvillkor och omständigheter eftersträvas. Jämlikheten är ofta förutsättningen för att människor ska kunna utnyttja sina friheter.

Utmaningarna är många och min ambition är att som riksdagsledamot försöka arbeta med en del av dem för att utveckla socialliberala svar på dagens och framtidens närmaste utmaningar. För att en sådan politik ska få utrymme måste socialdemokratin och kommunisterna försättas i opposition fyra år till. Det socialdemokratiska maktinnehavet i svensk politik måste brytas, såväl i den allmänna debatten som inom fackföreningsrörelserna i både LO och TCO. Men det kräver också att Folkpartiet våga utvecklas och att stödet för svensk socialliberalism stärks. Sverige behöver fortsatta reformer.

Först arbetsmarknaden. Globaliseringen ställer mycket på huvudet. Arbetsmarknaden förändras och den nya tekniken förändrar våra vardagliga villkor. När omställningsförmågan ökar på arbetsmarknaden är det viktigt att reformera arbetsmarknadspolitiken. Det behövs en reformering av den svenska arbetsmarknadspolitiken. Låt oss kalla det för en svensk flexicurity-modell.

Jag tycker a-kassan ska höjas först och främst genom att taket i a-kassan höjs, men det är lika viktigt att det finns en nedtrappning av ersättningen och en bortre gräns för hur länge ersättningen ska gälla. Samtidigt måste utbildningsmöjligheterna och kompetenshöjande utbildning till i större utsträckning för de arbetslösa. Om detta sker blir det lättare att reformera trygghetslagstiftningen. LAS måste moderniseras genom att liberaliseras. Eventuellt kan den behöva skrotas helt.

Sedan välfärden. Den svenska välfärdsstaten – eller den nordiska välfärdsmodellen som det ofta brukar heta – är en fantastisk uppfinning. Genom generella bidrag och generella regler som omfattar de allra flesta i vårt land utjämnas skillnader mellan människors levnadsomständigheter. En sjukvård efter behov som finansieras över skattsedeln, sociala försäkringar som är obligatoriska och omfattar de flesta och som ger ersättning efter inkomsten och en skola som ger utbildning till alla är omistliga delar av välfärdsstaten.

Den generella välfärdspolitiken gör helt enkelt att vi får jämlikhet och frihet för de enskilda människorna. Det är en modell som socialliberaler ska slå vakt om.

Men välfärdsmodellen behöver reformeras. Hälsan följer ojämlikheten. Ju mer ojämlikhet i samhället desto mer ohälsa, mer kriminalitet, mer tablettmissbruk, mer droger, fler tonårsgraviditeter och mindre social rörlighet mellan samhällsklasserna o s v. Därför är det viktigt att de olika delarna av välfärdspolitiken utformas för att motverka ojämlikheten. För ju mer ojämlikhet i samhället desto mindre frihet för de flesta medborgare.

När nya ersättningsmodeller för vården genomförs är det avgörande att de socioekonomiska omständigheterna viktas rätt. Sjukvård måste fortsätta att ges efter behov – inte efter vilken privat vårdförsäkring som vissa patienter har. Inga gräddfiler i offentlig sjukvård.

Socialtjänsten behöver reformeras. Det ekonomiska biståndet enligt socialtjänstlagen bör lyftas bort från kommunerna. Det finns alldeles för många, stora och omotiverade skillnader i biståndsgivningen mellan kommunerna i dag.

Hemlösheten kan avskaffas. Inför personlig assistans och en rättighetslagstiftning för de allra värst utsatta grupperna av hemlösa. Många kommuner klarar inte av att fullfölja sina skyldigheter mot många av sina medborgare. Det är oacceptabelt.

Jämställdheten. Det finns ett belagt samband mellan kvinnors situation på arbetsmarknaden och den tid de är frånvarande från arbetsmarknaden för att ta ansvaret för hem och barn. Statens utbetalningar i form av föräldraförsäkringen måste individualiseras. Det kan ske stegvis; först en tredelning av föräldraförsäkringen sedan en jämn delning rakt av. Det är förmodligen den enskilt största insatsen som staten kan göra för jämställdheten. Folkpartiet måste åter våga vara ett öppet feministiskt parti!

Utbildningen. Det är avgörande för den svenska utbildningsnivån att vårt partis reformer får fortsätta. Det är enligt mitt synsätt den enda till buds stående räddningen av framtida generationers kunskaper och bildning.

Det öppna samhället. Demokratin måste våga och ha självförtroendet nog att slå vakt om sina grundläggande värderingar. Antisemitism, homofobi, fundamentalistisk islamism och annan fundamentalism, rasism och dylikt måste bekämpas. Den utpressning som många fundamentalistiska islamistiska rörelser i världen håller på med syftandes till att förbjuda kritik av islam måste stoppas. Yttrandefrihet innebär ibland även rätten att häckla religioner. Förintelseförnekande bör kunna prövas under lagrummet hets mot folkgrupp.

Internationalismen. Euron är inte endast en ekonomisk reform – den är i allra högsta grad en reform som närmar EU-länderna varandra. Därför bör den så snart det är politiskt möjligt införas. EU: s utvidgning är jämte demokratiseringen och effektiviseringen av EU är den enskilt viktigaste frågan för att sprida demokratins infrastruktur i omvärlden. EU bör på sikt omvandlas till DU – Demokratiska Unionen.

Svenska trupper måste vara kvar i Afghanistan för att hindra talibanernas återkomst. Den transatlantiska länken måste fördjupas. EU och USA står för gemensamma grundläggande världen som är omistliga för samtiden såväl som framtiden.

Bistånd ja – men gärna två procent istället för en.

Integrationen och flyktingar. Folkpartiet måste sträva efter att överta initiativet inte endast i integrationspolitiken utan även i flyktingpolitiken. Försörjningskrav vid anhöriginvandring är lika kontraproduktivt för integrationen som det är djupt omänskligt. Det är dags att återupprätta det socialliberala engagemanget för världens och Sveriges flyktingar. Ja till en generös flyktingpolitik och en integrationspolitik som satsar på rätt områden som arbete, validering och utbildning åt nyanlända istället för en nationalistisk symbolpolitik!

Detta var några av de frågor jag brinner för presenterade i komprimerad form – det finns naturligtvis fler som handikappolitik, konkurrenspolitik, Israel, sjukförsäkringens utformning med mera. Men min viktigaste ambition är att bidra till att återupprätta den socialliberala kompassen i folkpartiet.

Ulf Öfverberg

Annonser

Filed under: Kandidater, , , , ,

3 Responses

  1. […] Nu har nämligen en del personer som vill driva personvalskampanj hamnat utanför. Däribland ADL:s Ulf Öfverberg och Liberatis Seved […]

  2. yeah skriver:

    Fett nice, mannet!

  3. […] Då förstår ni. Läs mer om vad han skriver här. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Liberala ledare – ny blogg!

Folkpartiets hemsida lever fortfarande på 1900-talet. Men Att dricka liberalts linje är att inte bara klaga, utan göra själv först. Alltså har vi skapat en mycket enkel blogg som samlar Folkpartiets ledarskaps nyhetsbrev, och dessutom RSS-flödena från Knuff och Google news på en och samma plats. Titta här: Liberala ledare

Våra kandidater i Folkpartiets provval

Folkpartiets provval pågår under hösten. Alla medlemmar kommer att få röstsedel och kandidatpresentationer i brevlådan. Att dricka liberalts kandidater till riksdagen är:

Jenny Sonesson - Läs mer här.
Ulf Öfverberg - Läs mer här.

Och till Stockholms kommunfullmäktige är:
Andreas Bergström - Läs mer här.

Våra idéer för ett nytt partimedlemskap

Förändringstrycket på de svenska politiska partierna är starkt. Men åtgärderna har varit få. Att dricka liberalt har ett antal förslag för hur partimedlemskapet borde utvecklas i framtiden, läs här:

Det perfekta partimötet

Medlemmarna är mest i vägen

Medlemsorganisation istället för utspelshets

Två motioner som skulle förändra Folkpartiet i grunden, och till det bättre

Fler förslag är på väg, men du kan också skriva egna här.

Var med och skriv ett nytt partiprogram

Partipolitiken behöver förnyas. Arbetsformerna för att skriva partiprogram skapades före telefonen. Vi bygger ett liberalt partiprogram genom att använda en gratiswiki. Kolla här

Upprop mot förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring!

Regeringen har föreslagit att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska ha en inkomst och bostad innan familjen får komma efter. Detta förslag måste stoppas. Ingen integreras bättre och snabbare för att de separeras från sina barn. Skriv under uppropet här!

Våra omröstningar

%d bloggare gillar detta: