Att dricka liberalt

Ikon

Annars är risken att det blir gravöl för partipolitiken

Kort utvärdering av landsmötet

För det första: hur gick det för våra motioner? Protokollet finns inte ute än, men jag tror att samtliga motioner som vi skrev på wikin antingen avslogs eller ansågs besvarade med någon mer eller mindre avfärdande skrivning. Ett undantag är motionen om fri invandring, som ansågs besvarad med något som faktiskt var fullt stöd åt motionen. Jag hade missat att det faktiskt fanns en rätt bra formulering om detta i partiprogrammet. Från början fanns en tanke om att föreslå ett uppdrag till partistyrelsen om att verkligen agera i frågan, men för att öka chanserna att komma någon vart så strök vi det.

Varför gick det inte bättre? Vi hade behövt jobba mycket mer för att nå någon framgång. Det är till exempel värt att notera att dechargeutskottet också tyckte att det var för många heltidspolitiker i PS. Ett tungt argument, som jag tyvärr inte upptäckte förrän under landsmötet, och det var ju så dags då. Om man ska driva igenom förändringar kräver det opinionsbildning via bloggar, tidningen Nu, personliga kontakter med ombud från hela landet etc. Ett stort arbete som måste påbörjas långt i förväg. Och även om man verkligen anstränger sig så är det inte givet att det ger resultat, något som alla de som kämpade för tredelad föräldraförsäkring fick erfara. Voteringen slutade med ett rejält nederlag.

Sedan hade vi behövt vara fler i vårt gäng på plats. De av oss som var där kunde inte gå upp i talarstolen, eftersom vi hade olika funktioner på mötet och därför var ombedda att inte tala.

Förutom de tråkigheter som nu har nämnts så fattade landsmötet många kloka beslut. Att utreda upphovsrätten, som Erik skrivit om här, var ett. Men det fanns också hundratals småsaker. Bra punkter i de program som antogs, kloka uttalanden, motioner som ansågs besvarade med väl avvägda formuleringar från PS.

Jag kan tycka att det är lite irriterande när erfarna politiska kommentatorer, eller för den delen partimedlemmar, säger att Folkpartiet inte bryr sig om ett visst politikområde, samtidigt som ett gediget program antas av landsmötet. Det är inte alltid de kontroversiella besluten som gör mest nytta. Tänk om vi till exempel lyckas ordna en lagändring om några år så att den som gått på socialbidrag en längre tid får en möjlighet att tjäna lite pengar utan att det direkt dras av på bidraget? Det skulle kunna göra stor nytta. Bara för att ta ett exempel bland de små klokheter som klubbades i helgen.

Hur var stämningen, då? Efter debatten om föräldraförsäkringen var den väl inte på topp överallt. Men överlag upplever jag inte samma känsla av konflikt och splittring som för några år sedan, när det kunde vara hätskt mellan batong- och socialliberaler.

Parboendegaranti, stora undantag i försörjningskrav för anhöriginvandring, krav på vård åt gömda och papperslösa mm har gjort att mjukisarna känner sig mer hemma. Integrationspolitiken har en annan framtoning, med mindre betoning på individens ansvar och mer på systemfelen. Landsmötets avslag på förslaget om obligatorisk medborgarskapskurs knuffade integrationspolitiken ytterligare mot partiets mittfåra. Samtidigt är det hårda tag i rättspolitiken, där landsmötet sprang om Johan Pehrson på högerkanten och tog bort partiets mångåriga motstånd mot livstidsstraff. Och livsstilsliberalerna vann en halv seger mot de frisinnade om gårdsförsäljning av vin. Alla fick något.

Några av oss skojade halvt om halvt på söndagens lunch om att det var för lite konflikt och att det skulle behövas lite fraktionsbildning. Att dricka liberalt kommer i alla fall inte att tveka att ta de debatter som vi tycker behövs, men trevligt nog verkar ingen ta illa upp.

Landsmötesbloggen och twittertaggen #fplandsmöte ska också utvärderas. Men det får bli ett eget inlägg.

/Andreas Bergström

Annonser

Filed under: Uncategorized

Släpp in fler på riksdagslistan!

Inför Stockholms stads repskap nästa vecka har valberedningen föreslagit 24 namn till riksdagslistan. Det är förstås många fler än de mandat FP kommer få, men ändå färre än det borde vara. Nu har nämligen en del personer som vill driva personvalskampanj hamnat utanför. Däribland ADL:s Ulf Öfverberg och Liberatis Seved Monke.

Personvalskampanjer ger de här personerna en möjlighet att öva på att kampanja och att visa vad de går för inför kommande listor. Fler personvalskampanjer är också en möjlighet för partiet att få fler väljare. Att ha möjlighet att rösta på den person man träffar i valstugan eller vid dörrknackningen är helt klart ett extra argument för att rösta på FP. Därför kommer jag att föreslå repskapet att ha en längre lista.

Med ett annorlunda valsystem hade kanske också någon person längre ner på listan åtminstone haft en liten chans att komma in i riksdagen. Men den frågan rår ju inte Stockholms stads repskap över.

Andra bloggar på samma tema: Seved, Sebastian, Per, Mark, Amanda, Alexander.

/Andreas Bergström

Filed under: Kandidater

Folkpartiet svänger i upphovsrätten!

Folkpartiets landsmöte har för två minuter sedan beslutat att ställa sig bakom dessa tre att-satser från motion D35, under förutsättning att utgångspunkten för utredningen är att upphovsrätten ska bestå. Den exakta lydelsen kommer nu att skrivas i beredningsutskottet. Men faktum är att Folkpartiet inser att upphovsrätten måste utredas och förändras. Det är stort!

1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag

2. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta Folkpartiets ställningstagande kring den nya upphovsrätten med utgångspunkt i den positiva syn på Internets möjligheter till informationsspridning som ges uttryck för i motionen

3. att den nya upphovsrättslagstiftningen måste söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavares intressen och allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter fildelningen och andra tekniker ger.

Erik

 

 

Filed under: Politiska kommentarer, , , , ,

Folkpartiet borde söka svar om upphovsrätten

De närmast oändliga möjligheterna att sprida, kopiera, plagiera och remixa information via internet utmanar den klassiska upphovsrätten. Det visar inte minst i faktumet att även Folkpartiet har skapat ”Landsmötesbloggen”, som om det inte redan fanns en Landsmötesbloggen. Men just det är själva poängen med internet. Man samlar information man gillar och kan utan kostnad göra något eget av den. Detta borde Folkpartiet bejaka.

På fredag kl 12.45 debatterar Folkpartiets landsmöte bla motion D 35 om behovet av en ny upphovsrätt. Motionen är skriven av Madeleine Sjöstedt med flera. Partistyrelsens svar på motionen är mycket defensivt, antagligen för att man inte vill se vad som håller på att hända. Precis som att man inte har förstått hur internet utmanar Folkpartiet som organisation.

Här kommer därför ett antal konkreta exempel på varför internet har skapat behov av en ny upphovsrättslagstiftning som släpper fri kreativiteten på internet, och gör den laglig.

1, Idag finns mer inspelade musik och film tillgängligt via internet, både med och utan upphovsrätt, än på något annat musik- eller filmarkiv i hela världen. Men lagstiftningen för hur man får ladda ned, remixa, kopiera osv är för de flesta helt obegriplig. Ipred har bara gjort allt värre.

2, Google håller på att scanna in världens samlade litteraturproduktion för att göra den tillgänglig på internet. Detta kan inte vara en fråga bara för förlagsbranschen och författarna, som dessutom är oense. Det måste vara en fråga för lagstiftaren bakom upphovsrätten också. Lagstiftningen borde skapa förutsättningar för fler storslagna projekt.

3, I dagsläget upphör inte upphovsrätten till ett visst verk förrän 70 år efter upphovsmannens död. Det är helt orimligt starkt skydd för upphovsmannen, på allmänhetens bekostnad.

4, Sveriges statliga och kommunala myndigheter har stora arkiv med material som är såväl upphovsskyddat som fritt. Den största delen av materialet är antagligen producerat med offentliga medel, och för resten av materialet är själva arkiven offentligt finansierade. När materialet nu kan tillgängliggöras för alla Sveriges skattebetalare till mycket låg kostnad, är det orimligt att staten tar betalt för användningen av sitt eget upphovsrättskyddade material.

5, Svensk public service är inte vilka aktörer på massmediemarknaden som helst. De har stora privilegier. I Sveriges televisions, Sveriges radios och utbildningsradions uppdrag borde därför inkluderas att allt material som de själva äger upphovsrätten till publicerades fritt på internet, enligt en licens som gör det möjligt för medborgarna att återanvända materialet som de vill.

6, Det finns säkert massor av andra frågor som behovs svar. Bidra gärna i kommentarsfältet.

Motionärerna har i sin text inte förslag på hur lagstiftningen borde skrivas om, utan utgår från hur internet förändrar förutsättningarna för upphovsrätten. Det som avkrävs Folkpartiet är inte ställningstaganden i alla enskilda frågor, utan att man tillsätter en utredning som ger svar på de frågor som behöver svar. Det borde inte vara omöjligt att bifalla.

Filed under: Politiska kommentarer, , , , ,

Det är riksdagspartierna som förlorar

Bloggpartaj blir det när opinionsmätningarna kommer just nu (Svd 1, Svd 2, DN 1). Alla vill dra slutsatser av Sverigedemokraternas framgångar.

Men man kan också dra slutsatsen att det är de etablerade partierna som förlorar. För det är inte bara Sd som vinner mark, utan hela kategorin av partier som inte sitter i riksdagen. I mätningen förra veckan fick ”övriga” 1,4 procent, och i dagens mätning 2,8. Tillsammans med Sd ger det 7,2 respektive 10,0 procent.

Denna strukturomvandling kommer att fortsätta om de etablerade partierna inte förstår att organisera om sig, så att de återigen blir relevanta för medborgarna. Det är inte utan att min prognos för valet 2010 känns allt mer sannolik.

Erik

Filed under: Politiska kommentarer, , ,

Mina frågor till partistyrelsen

Folkpartiets landsmöte i helgen kommer att behandla ett antal motioner som har skrivits inom Att dricka liberalts nätverk. De flesta finns publicerade tillsammans med partistyrelsens svar på Landsmötesbloggen.

Jag önskar att jag kunde vara där och fråga partistyrelsen varför de inte yrkar bifall till motionerna, men kan tyvärr inte vara med. Här kommer dock några av de frågor jag skulle ha ställt till partistyrelsen så att vem som helst använda dem. Motionerna behandlas på lördag kl 18 under M. Organisation och stadgar.

1, Folkpartiet och internet

I motion M 1 yrkar vi bland annat att Folkpartiet ska göra det möjligt för alla medlemmar att rösta i valet av partiledare, och att man ska kunna bli medlem i ett länsförbund på internet. Båda förslagen kommer från den idéskrift från Folkpartiets utvecklingsgrupp som togs farm 2003. Det första förslaget finns även med i utvecklingsgruppens rapport till landsmötet 2005.

Bland dem som tog ställning för dessa förslag då, finns flera representanter från dagens partistyrelse: Johan Pehrson, Håkan Lindh, Helene Odenjung, Olle Schmidt och Maria Wallhager.

Min fråga till Johan, Håkan, Helene, Olle och Maria.

Varför tycker ni inte att dessa förslag är bra nu när de väl har kommit upp på landsmötets bord? Partistyrelsen yrkar inte bifall, och ni har inte reserverat er. (2005 hänsköts hela ärendet till en stadgegrupp inom partistyrelsen.)

2, Folkpartiet och partistyrelsen

Vi har också motionerat (M 18 ) att i valberedningens förslag till partistyrelse ska endast hälften vara hel- eller halvtidspolitiker. Det främsta argumentet för detta är att partistyrelsen även behöver annan kompetens än den man får om man arbetar med politik hela dagarna. I partistyrelsens svar är det dock tydligt att man menar att det inte behövs någon annan kompetens än just politik:

Motionärerna har naturligtvis all rätt att tycka att det är olyckligt att partistyrelsen i så hög grad består av personer som har politiska uppdrag för Folkpartiet, men samtidigt är detta personer som fått sina uppdrag av medlemmarna just på grund av politisk kompetens. Det finns en logik i att många av dem som är ledande i att utforma vår politik, i riksdagsgruppen, i landsting och kommuner, har en plats i partistyrelsen.

Min fråga till partistyrelsen:

Är det inte viktigt att det i all fall finns någon i partistyrelsen som inte arbetar med politik varje dag, som fattar andra svåra beslut än politiska, tar till sig annan information än den som är politiskt relevant, och träffar människor i en annan roll än politikerns? Menar ni att Folkpartiets partistyrelse har bred kompetens, och bred kontaktyta till samhället?

Erik

Filed under: Organisationsfrågor, , , ,

Spännande av Svenskan

Det här har visserligen legat ute en tid, men jag kan ändå inte låta bli att puffa för det. Det ska bli mycket spännande att följa SvD:s nya grepp. Det är ju inte bara partierna som kan behöva anpassa sig till de nya spelreglerna.

/Kalle

Filed under: Uncategorized

FP behöver väljarnas röster – inte endast på valdagen

Andreas Bergström skrev nyligen mycket klokt om Folkpartiet liberalerna och kommunikation här på bloggen. Bland annat tog Andreas upp att partiets hemsida måste bli en arena för demokratiskt samtal. Jag har själv varit inne på samma idé och skrev för en tid sedan en artikel publicerad på Newsmill om att  medborgarjournalistiken är här för att stanna och politiken måste ta intryck. Det känns omodernt att ett tal eller en artikel av en politiker kan få stå oemotsagd när den publiceras på partiets hemsida men om samma budskap lyfts fram i en tidnings nätupplaga eller på en debattsajt som Newsmill kan läsarna kommentera. Personligen finner jag det ofta lika givande att läsa kommentarerna som den text som kommenteras.

Dagstidningar tillåter i allt högre utsträckning läsarkommentarer. Politiken måste följa med, inte mot, tiden och göra det möjligt för såväl anhängare som kritiker att öppet ha synpunkter på värderingar, budskap och organisation. Självklart kan dess kommentarer modereras, kränkande angrepp ska till exempel kunna sållas bort.

Psykologen Carl Jung har sagt ”Jag behöver oss för att bli ett helt jag”. Folkpartiet, och alla andra partier, behöver väljarnas positiva, kritiska och reflekterande, röster – inte endast på valdagen. Demokratins embryo föddes och utvecklades på det antika Atens öppna torg i mötet mellan många medborgare som talade med varandra. Politiska partier: våga öppna era webbplatser och låt dem bli en del av den moderna demokratins agora.

Jag hoppas att Folkpartiet liberalerna blir först ut. Även Jan Björklund tål att betygssättas.

Här kan du läsa artikeln Partiernas hemsidor bör tillåta kommentarer

Filed under: Uncategorized

RSS Blogglänkar från Knuff.se

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.
november 2009
M T O T F L S
« Okt   Dec »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Liberala ledare – ny blogg!

Folkpartiets hemsida lever fortfarande på 1900-talet. Men Att dricka liberalts linje är att inte bara klaga, utan göra själv först. Alltså har vi skapat en mycket enkel blogg som samlar Folkpartiets ledarskaps nyhetsbrev, och dessutom RSS-flödena från Knuff och Google news på en och samma plats. Titta här: Liberala ledare

Våra kandidater i Folkpartiets provval

Folkpartiets provval pågår under hösten. Alla medlemmar kommer att få röstsedel och kandidatpresentationer i brevlådan. Att dricka liberalts kandidater till riksdagen är:

Jenny Sonesson - Läs mer här.
Ulf Öfverberg - Läs mer här.

Och till Stockholms kommunfullmäktige är:
Andreas Bergström - Läs mer här.

Våra idéer för ett nytt partimedlemskap

Förändringstrycket på de svenska politiska partierna är starkt. Men åtgärderna har varit få. Att dricka liberalt har ett antal förslag för hur partimedlemskapet borde utvecklas i framtiden, läs här:

Det perfekta partimötet

Medlemmarna är mest i vägen

Medlemsorganisation istället för utspelshets

Två motioner som skulle förändra Folkpartiet i grunden, och till det bättre

Fler förslag är på väg, men du kan också skriva egna här.

Var med och skriv ett nytt partiprogram

Partipolitiken behöver förnyas. Arbetsformerna för att skriva partiprogram skapades före telefonen. Vi bygger ett liberalt partiprogram genom att använda en gratiswiki. Kolla här

Upprop mot förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring!

Regeringen har föreslagit att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska ha en inkomst och bostad innan familjen får komma efter. Detta förslag måste stoppas. Ingen integreras bättre och snabbare för att de separeras från sina barn. Skriv under uppropet här!

Våra omröstningar