Att dricka liberalt

Ikon

Annars är risken att det blir gravöl för partipolitiken

Rösta om nya EU-ministern – men med förnuft

Vecka ut och vecka in, och aldrig blir det något svar. Kanske har Jan Björklund svårt för att bestämma sig? Men här kommer vägledning. Du kan rösta på max tre personer.

Ovan finns några tippade, och några otippade kandidater. Kolla mer om dem här: Birgitta Ohlsson, Cecilia Wigström, Cecilia Wikström, Helene Odenjung, Karin Pilsäter, Maria Arnholm, Nina Larsson, Paula Röttorp, Tina Acketoft.

Erik

Annonser

Filed under: Gör det själv, Kandidater,

Släpp in fler på riksdagslistan!

Inför Stockholms stads repskap nästa vecka har valberedningen föreslagit 24 namn till riksdagslistan. Det är förstås många fler än de mandat FP kommer få, men ändå färre än det borde vara. Nu har nämligen en del personer som vill driva personvalskampanj hamnat utanför. Däribland ADL:s Ulf Öfverberg och Liberatis Seved Monke.

Personvalskampanjer ger de här personerna en möjlighet att öva på att kampanja och att visa vad de går för inför kommande listor. Fler personvalskampanjer är också en möjlighet för partiet att få fler väljare. Att ha möjlighet att rösta på den person man träffar i valstugan eller vid dörrknackningen är helt klart ett extra argument för att rösta på FP. Därför kommer jag att föreslå repskapet att ha en längre lista.

Med ett annorlunda valsystem hade kanske också någon person längre ner på listan åtminstone haft en liten chans att komma in i riksdagen. Men den frågan rår ju inte Stockholms stads repskap över.

Andra bloggar på samma tema: Seved, Sebastian, Per, Mark, Amanda, Alexander.

/Andreas Bergström

Filed under: Kandidater

”Mitt bästa tips, rösta på en man i slips”

Tobias Krantz storslagna uttalande inför Unescos generalkonferens om att Dawit Isaak måste släppas är ett viktigt steg på vägen mot en tydligare svensk politik gentemot Eritrea. Faktumet att kraven kommer inför delegater från 193 länder, innebär också att regeringen visar att samvetsfångarna i Eritrea inte bara är bilateral fråga. Det är en fråga som regeringen menar berör hela världen. Nästa steg måste nu vara att bygga stöd för en sammanhållen EU-politik gentemot Eritrea, som inte innebär mer bistånd eller handelsavtal.

När Tobias Krantz kandiderade till riksdagen första gången (1994?). Var ”mitt bästa tips, rösta på en man i slips” kampanjens tema. Budskapet står kvar.

Erik

Filed under: Kandidater,

”Socialliberalismen bygger på det egna ansvaret och vikten av jämlikhet” – Ulf Öfverberg

Ulf Öfverberg är nr 2 av Att dricka liberalts kandidater i Folkpartiets provval till riksdagsvalet 2010. Den första att presenteras var Jenny Sonesson. Jenny och Ulf är kandidater för Stockholms stad.

Både Sverige och världen behöver mer av socialliberalismen.

Jag tror att det finns en längtan efter mer ideologisk koppling till vår politik. Efter många år av en politik som ibland varit bra men alltför ofta inneburit en snedvridning av budskapet för att anpassas efter populistiska idéer och opportunistiska utspel finns det en längtan efter en politik som vägleds av den socialliberala kompassen.

Bild på Ulf

Det är dags att knyta an till en modern socialliberalism som argumenterar för sin sak i dialog med väljarna och inte endast sneglar på opinionsundersökningar. Jag tror vi måste våga bli mer ideologiska och också mer socialliberala.

En modern socialliberalism bygger på två pelare: det egna ansvaret och vikten av jämlikhet. Alla människor har ett eget ansvar för sitt liv och för att sitt liv blir lyckat istället för misslyckat. Men gränsen för människor eget ansvar går där de inte längre på grund av miljö, arv, sjukdom eller annat, inte längre kan påverka sin situation. Därför är det viktigt att jämlikhet i levnadsvillkor och omständigheter eftersträvas. Jämlikheten är ofta förutsättningen för att människor ska kunna utnyttja sina friheter.

Läs hela inlägget här »

Filed under: Kandidater, , , , ,

”Folkpartiet, Sverige och världen behöver min röst” – Jenny Sonesson

Jag ställer upp i provvalet till riksdagen eftersom jag känner att jag har energi, erfarenhet och engagemang som jag vill omsätta i politisk handling. Frågor som jag brinner för är socialpolitik, rättsfrågor och jämställdhet. Det internationella perspektivet är för mig ständigt närvarande.

Att jag är liberal kom jag till insikt om när jag studerade till socionom i Lund. Politiskt intresserad hade jag alltid varit men den ideologiska hemvisten var oklar. Den studiemiljö som Socialhögskolan bjöd på – starkt indoktrinerad av oreflekterad socialism – innebar för mig ett politiskt uppvaknande.

Läs hela inlägget här »

Filed under: Kandidater, , , , ,

Alla gillar Olle

Olle Schmidt är inte bara en av våra kandidater till Europaparlamentet. Att liberala skribenter som Isobel Hadley-Kamptz har uppmärksammat Olles Schmidts arbete för personlig integritet är en sak. Men att vänsterpartisten och EP-kandidaten Erik Josefsson uppmanar alla som inte röstar på Vänsterpartiet att kryssa Olle, det är någonting helt annat. Ett oväntat och mycket intressant erkännande.

Här är min röstrekommendation till alla som inte kan tänka sig att rösta vänster. Kryssa Olle Schmidt. Han är värd vartenda öre. Jag vet att en puff från en kandidat för Vänsterpartiet i normala fall kanske inte skulle hjälpa en folkpartist, men jag sätter min erfarenhet i potten (se nedan), så det ska förhoppningsvis iallafall inte göra någon skada.

Till er som står i valet ock kvalet och undrar vilken borgerlig MEP som egentligen räddade Internet under den gångna mandatperioden vill jag säga två saker: 1) Kolla fakta, och 2) jag anser att det är Olle Schmidt.

Kalle

Filed under: Kandidater, Politiska kommentarer

Per Altenberg fightas för fri rörlighet, frihandel och fred

 Att dricka liberalt har efter en omröstning på bloggen endorsat ett antal personer inför EP-valet. Var och en ska få en utförlig presentation. Tidigare presentationer hittar du i högerspalten.

Det kan tyckas ostrategiskt av Per Altenberg att välja avveckling av jordbrukssubventioner som en profilfråga. Toppkandidaten Marit Paulsen är ju inriktad på samma sak. Per startade nyligen ett namnupprop och en särskild hemsida bara om jordbrukspolitiken, Korruption i Bregottfabriken. Samtidigt syns Marit i TV-reklam och på affischer över hela landet. Svårt att konkurrera med, och det är inte heller Pers avsikt.

– Jag tror att jag och Marit skulle bli ett otroligt bra team. Hon tar hand om maten och jag ekonomin i jordbrukspolitiken. Och så stöttar vi varandra. Ung – gammal. Man – kvinna. Perfekt.

I Regeringskansliets samordningskansli, där alliansens politik förhandlas mellan de fyra partierna, är Per Folkpartiets förhandlare för bland annat övergripande EU-frågor. Han ska försvara EU-ministerns position i t.ex. budgetöversynen, Östersjöstrategin och Lissabonstrategin. Arbetet gör att han i viss utsträckning blir bakbunden i sin kampanj, han kan inte gärna gå ut offentligt mot regeringskompromisser han har varit med om att förhandla fram. Samtidigt ger arbetet honom detaljkunskaper om EU. Han har en färdig strategi för hur han ska motarbeta subventionerna.

– Planen är att i nära samarbete med farmsubsidy.com skapa en stark reformkoalition i Europaparlamentet som är både gränsöverskridande och partiöverskridande. Syftet är att denna koalition ska fungera som en motvikt till jordbruks- och livsmedelslobbyn. Det första steget i reformarbetet är transparensen. Med den som golv är ambitionen därefter att skapa ett politiskt tryck som gör det möjligt att åstadkomma betydande förändringar under mandatperioden.

– Allt jordbruksstöd ska redovisas Euro för Euro i alla medlemsländer. Stoppa alla subventioner till livsmedelsindustrin och allt stöd som stimulerar utsläpp av koldioxid i atmosfären. Och fasa långsiktigt ut allt stöd vars syfte inte är att bibehålla biologisk mångfald eller öppna landskap. Investera istället i forskning, framtidsteknologier och en modern europeisk infrastruktur.

En annan sak Per vill satsa på i stället för jordbrukspolitiken är en gemensam europeisk militärbas för fredsbevarande EU-insatser. De flesta EU-länder är med i Nato, och övriga, som Sverige, har långtgående samarbete med organisationen. Men Per menar att EU-samarbetet har en viktig roll att fylla vid sidan om Nato.

– EU har en stark trovärdighet och ett bra track record när det gäller krishantering. I omvärldens ögon är paradoxalt nog summan av de gamla kolonialmakterna mindre hotfull än dess delar. EU har även en fördel gentemot Nato, som förknippas med USA, på det här området. Därutöver är poängen att basen kan förläggas till Strasbourg om Frankrike accepterar att Europaparlamentets sessioner i Strasbourg upphör.

Frihandel och fri rörlighet inom EU är unionens grund, och är väl etablerat genom tidigare fördrag. Per har ändå det som ett av sina tre teman.

– Om vi liberaler menar allvar med att vi står upp för internationalism och visionen om ett enat och fritt Europa så är det rätt att ta den striden med socialdemokraterna i årets val. Om vi vinner striden denna gång så kommer de inte att återkomma med samma trista krav om fem år. Därför ska vi inte släppa dem över bron.

Temperaturen har varit lite högre i år än i tidigare EP-valrörelser, eftersom ett antal frågor som parlamentet är med och beslutar om har varit heta i debatten det senaste året. I bloggosfären har IPRED, Datalagringsdirektivet och telekompaketet diskuterats flitigt. Per har skrivit en del om frågorna på sin blogg också. Han är kritisk till datalagringsdirektivet, men konstaterar att det kortsiktigt inte går att stoppa helt, eftersom det är antaget. Däremot ska Sverige se till att implementera det på ett sätt som är så lite integritetskränkande som möjligt. Och han hoppas att tilläggen för medborgarnas rättigheter i telekompaketet ska gå igenom. Däremot håller han en mer försiktig linje än många på nätet när det gäller upphovsmännens möjligheter att jaga fildelare.

– Jag tycker att debatten om IPRED är bra men att den möjligen har antagit för stora proportioner. Om man som Piratpartiet inte vill att upphovsrätten ska gälla på nätet är det klart att IPRED är en styggelse. Jag är dock inte beredd att gå så långt. Jag vill ha kortare upphovsrätt än i dag och en moderniserad lagstiftning men inte ett avskaffande av upphovsrätten eller möjligheten till efterlevnad på nätet.

EU:s nya fördrag har stött på hinder. När det kallades konstitution röstade fransmännen och holländarna nej, och irländarna har gått emot det i sin omstöpta form. Bedömare beskriver en elit som drar i riktning mot mer överstatlighet, och skeptiska medborgare. Per håller med om att det finns en klyfta, men menar att fördraget ändå är oerhört viktigt.

– Anarki är naturtillståndet i internationella relationer och EU är den liberala humlan som flyger. Därför är det så oerhört centralt att värna om ett EU med beslutsmekanismer som fungerar med 27 eller fler medlemsländer. Idag funkar det därför att förväntningarna om att det kommer att fungera i framtiden lever. Om Lissabonfördraget kraschar finns risken att EU blir ett mini-FN. Det får inte hända. Jag kanske låter dramatisk men jag är inte beredd att ta ens en liten risk att det inträffar .

– Jag är federalist men det betyder inte att EU nödvändigtvis ska ha mer makt. Närhetsprincipen ska respekteras.

Per Altenberg var en av de kandidater som hamnade längre ner på valsedeln än i provvalet. Trots en 31:a-plats driver han vidare sin kampanj med ett troget kampanjteam. Han har ett trumfkort, han står överst på baksidan. Samma plats som Anna Hedh (S) vände till sin fördel för fem år sedan.

Av Den allvarsamma leken

Filed under: Kandidater, , , , , ,

EP-kandidat tre: De länder som redan är medlemmar i EU ska leva upp till unionens demokratiska principer

Med några få veckor kvar till EU-parlamentsvalet är det dags att ta tempen på Mae Liz Orrego Rodríguez. Hon står på plats sju på FP:s lista och var en av sex kandidater som Att dricka liberalts läsare har valt att ge lite extra utrymme här på bloggen.

Vad är din vision om europasamarbetet?

– Den europeiska unionen måste hitta en form som både är legitim för Europas medborgare och som fungerar på ett mer direktdemokratiskt vis. Parlamentet måste få ett mer direkt mandat för att påverka. Även om det demokratiska underskottet som ofta nämns ligger i kommissionens roll så kan problemet lösas med att medborgarna känner en mer direkt relation till besluten, parlamentet är den platsen.

Läs hela inlägget här »

Filed under: Kandidater, , , , , ,

EP-kandidat två: Exportera sexköpslagen till EU

Dags att presentera ytterligare en av Att dricka liberalts (ADL) kandidater till Europaparlamentet. Den här gången är det Ida Lindhs (IL) tur. Hon står på plats 20 på folkpartiets valsedel.

(ADL): Ida, hur kan Europapolitiken göras mer lättillgänglig? Hur kan medborgarna fås att uppfatta den som mer angelägen?

Läs hela inlägget här »

Filed under: Kandidater, ,

Skepp ohoj – nu kommer piraterna!

Enligt Piratpartiets Christian Engström finns det ett oerhört intresse för piraterna där ute i Europa. Bara genom deras namn får de ett enormt genomslag, så när de väl kommer ner till europaparlamentet kommer det här med uppmärksamhet att ge sig. Detta och mer därtill kunde vi höra i P3s Brunchrapporten i förra veckan. Det konstaterandet, i kombination med Åsa Torstensson är moderat-uttalandet , gör att jag sedan en tid har börjat ana ugglor i mossen. Det blir inte bättre av att det som finns att läsa om partiets åsikter om EU och parlamentet, helt enkelt är klippt och klistrat från Engströms blogg , och då handlar det framför allt om texter från 2007 och 2008.

Piratpartiets strategi för att få genomslag i parlamentet kan man läsa om här, och den bygger i huvudsak på två grepp: att övertala de andra parlamentarikerna att de har rätt och att med hjälp av ”internet-communityn” lista ut hur EU:s beslutsprocesser fungerar. Det här med politik är mindre viktigt, eftersom Piratpartiet inte tycker mer än det som finns att läsa om här. Däremot kommer de aldrig att samarbeta med högerextrema partier – oavsett vad de tycker om partiets principprogram, så andra principer finns det tydligen, och därför är grundtipset att Piratpartiet kommer att hamna i den gröna eller liberala gruppen. Hur de kommit fram till detta är oklart, egentligen borde de ju vara redo att samarbeta med vem som helst så länge gruppen i fråga röstar ”rätt” i piraternas frågor.

Bara för att ta ett exempel på hur förvirrat det känns: en av de frågor som faktiskt nämns på Piratpartiets hemsida är vikten av subsidiaritetsprincipen. Men grejen med just den biten är att den redan är kirrad och fastslagen i artikel 5 i fördraget. Vad som däremot vore intressant skulle vara en granskning av de politikområden där partiet inte anser att principen respekterats tillräckligt. Men nu nöjer sig partiet bara med att konstatera att det här med rätt beslut på rätt nivå är bra.

Överlag så känns det som att Piratpartiet är ute på djupa vatten. De vet inte hur EU eller parlamentet fungerar, har ingen uttalad värdegrund och ingen tydlig agenda för vad de konkret tänker göra i Bryssel. Och för ett parti som hävdar sig värna om demokrati och medborgerliga rättigheter känns det nästan lite magstarkt att be om förtroende för något som man inte har så pass lite koll på.

Ännu en bloggare

Filed under: Kandidater, Politiska kommentarer

Anders Ekberg (FP): Jag skulle ta bort datalagringsdirektivet

Inför valet till Europaparlamentet har Att dricka liberalts läsare utsett sex kandidater som man vill att vi ger extra utrymme. Anders Ekberg är först ut av dessa. Anders har arbetat hos Cecilia Malmström i Europaparlamentet i flera år och dessutom med EU-frågor på Folkpartiets kansli. För mig var den viktigaste frågeställningen hur Folkpartiets EU-politik har utvecklats de senaste 10 åren. /Erik

Marit Paulsen och Olle Schmidt var toppkandidater för Folkpartiet redan i EP-valet 1999. Det skulle kunna vara ett tecken på att partiet har stagnerat sin utveckling, att samma kandidater leder till samma politik. Hur tycker du att Folkpartiet har utvecklat sin EU-politik sedan 1990-talet? Vad är nytt?

Jag tycker vi har blivit mer balanserade i vår syn på EU. Det är inte längre Ja och amen till allt utan vi ser på EU som vilken nivå som helst i svensk politik och försöker angripa konkreta problem. Det finns till exempel numer en diskussion om utvidgning av EU, det fanns det inte tidigare.

Men det har ju hänt mycket i Europa de senaste 10 åren. Välj själv vad, och förklara hur det har förändrat Folkpartiets politik.

Den viktigaste förändringen är utvidgningen, och det har förändrat maktbalansen i EU. Tyskland och Frankrike kan inte längre själva diktera villkoren, även om de fortfarande är tunga aktörer. I EP så är till exempel ordföranden i utrikesutskottet från Polen och han har naturligtvis ett annat perspektiv än en tysk kristdemokrat. Allianserna som måste byggas för att få igenom förslag är inte längre lika självklara.

Utvidgningen har också varit folkpartiets absolut viktigaste fråga och har hittills överskuggat alla andra frågor. Det var naturligt eftersom vi liberaler såg EU som ett första steg mot en enad värld. Debatten om Ja och Nej har ju också varit väldigt närvarande i den svenska debatten vilket hämmat diskussionen om sakfrågor. Nu är ju de flesta i Sverige för ett EU-medlemskap och intresset för sakfrågorna blir större.

11 september 2001 förändrade hela världen och därmed politiken och vi har sett en acceleration av lagförslag för att förhindra liknande attacker. Tyvärr har det ofta gått för fort och man har valt bort integriteten.

Men vilka viktiga sakfrågor har folkpartiet med i programmet nu som man inte hade med i valet 1999?

Läs hela inlägget här »

Filed under: Kandidater, , , ,

RSS Blogglänkar från Knuff.se

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.
maj 2019
M T O T F L S
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Liberala ledare – ny blogg!

Folkpartiets hemsida lever fortfarande på 1900-talet. Men Att dricka liberalts linje är att inte bara klaga, utan göra själv först. Alltså har vi skapat en mycket enkel blogg som samlar Folkpartiets ledarskaps nyhetsbrev, och dessutom RSS-flödena från Knuff och Google news på en och samma plats. Titta här: Liberala ledare

Våra kandidater i Folkpartiets provval

Folkpartiets provval pågår under hösten. Alla medlemmar kommer att få röstsedel och kandidatpresentationer i brevlådan. Att dricka liberalts kandidater till riksdagen är:

Jenny Sonesson - Läs mer här.
Ulf Öfverberg - Läs mer här.

Och till Stockholms kommunfullmäktige är:
Andreas Bergström - Läs mer här.

Våra idéer för ett nytt partimedlemskap

Förändringstrycket på de svenska politiska partierna är starkt. Men åtgärderna har varit få. Att dricka liberalt har ett antal förslag för hur partimedlemskapet borde utvecklas i framtiden, läs här:

Det perfekta partimötet

Medlemmarna är mest i vägen

Medlemsorganisation istället för utspelshets

Två motioner som skulle förändra Folkpartiet i grunden, och till det bättre

Fler förslag är på väg, men du kan också skriva egna här.

Var med och skriv ett nytt partiprogram

Partipolitiken behöver förnyas. Arbetsformerna för att skriva partiprogram skapades före telefonen. Vi bygger ett liberalt partiprogram genom att använda en gratiswiki. Kolla här

Upprop mot förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring!

Regeringen har föreslagit att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska ha en inkomst och bostad innan familjen får komma efter. Detta förslag måste stoppas. Ingen integreras bättre och snabbare för att de separeras från sina barn. Skriv under uppropet här!

Våra omröstningar