Att dricka liberalt

Ikon

Annars är risken att det blir gravöl för partipolitiken

Skriv motioner!

Nu finns det några utkast till motioner till Folkpartiets landsmöte i november på vår wiki. Det går bra att komma med ändringar och kommentarer, som på Wikipedia. De motioner som finns handlar om fri invandring, försörjningskrav för anhöriginvandring, föräldraledighet och stadsplanering för bättre integration. Tre av fyra ”gr-frågor” alltså – integration, migration, integritet och ogranisation är ju det vi mest av allt ägnar oss åt här på bloggen.

/Den allvarsamma leken

Annonser

Filed under: Uncategorized, , , , ,

Liberalt upprop mot regeringens förslag om försörjningskrav vid anhöriginvandring

Folkpartiet och regeringen måste skrota förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring. Skriv under uppropet här!

Motiven är som följer: Under lång tid lät Socialdemokraterna integrationspolitiken förfalla. Många är de problem som är förknippade med en ogenomtänkt och alltför rigid integrationspolitik. Det är ett omfattande misslyckande som den borgerliga regeringen äntligen försöker reformera.

Men det är inte alltid lätt att göra rätt. Förra året tog regeringen principiellt ställning för ett försörjningskrav för anhöriginvandring, även om regeringen var delvis splittrad i frågan. Därpå tillsattes en utredning som presenterade sitt betänkande i december 2008 (SOU 2008:114).

Men i denna fråga har regeringen och Folkpartiet, som till dags dato stöder förslaget, hamnat helt fel.

Läs hela inlägget här »

Filed under: Politiska kommentarer, , , ,

Regeringen måste ändra sig!

Under alltför många år försummade socialdemokraterna arbetslinjen. Därför är det lika nödvändigt som välkommet att regeringen har vitaliserat arbetslinjen inom a-kassan, i sjukförsäkringen och på andra områden. Men arbetslinjen kan inte användas som övertrumfande argument på alla områden. När det framförs som huvudargument för att ställa försörjningskrav vid anhöriginvandring motverkar det sitt eget syfte; det försvårar integrationen av invandrare och är dessutom djupt ohumant. Regeringen bör ompröva sin ståndpunkt.

I december presenterades den av regeringen tillsatta utredningen om försörjningskrav för anhöriginvandring (SOU 2008:114). Det officiella motivet är i all enkelhet att stärka arbetslinjen genom att ställa krav på att den som fått uppehållstillstånd i Sverige ska ha en inkomst och bostad innan familjen kan komma efter. Kraven på försörjning ska underlätta integrationen av de nya medborgarna, är tanken.

Det enskilt största invändningen mot utredarens förslag ur ett humanistiskt perspektiv är förslaget om att det ska vara möjligt att i praktiken separera barn från sina förälder i upp till fyra år. Rätten till sina föräldrar görs beroende av föräldrarnas medborgarskap, gångbarhet på den svenska arbetsmarknaden och grund för uppehållstillstånd i Sverige. Men Barnkonventionen är väldigt tydlig när det gäller föräldrars betydelse för barn och barns rätt till sina föräldrar: Barn ska endast skiljas från sina föräldrar då det är nödvändigt för barnets bästa.

Läs hela inlägget här »

Filed under: Politiska kommentarer, , , ,

Att vara moderat är att vara kluven

Först ska moderaterna ha ett nationalistiskt EU-program. Sedan svänger de, ordet (inte betydelsen?) var olämpligt. Till julen är vi osolidariska om det står ”Made in China” på julklappen. Sedan springer Reinfeldt till EU-kommissionen och varnar för nyprotektionism. Och så dagens DN-debatt, som känns som en parodi på Folkpartiet för sju år sedan. Jag förutsätter att vi får ett halvt avståndstagande från statsministern inom några dagar. Moderaterna vill både ha kakan och äta den.

Moderaterna har i många år varit kluvna mellan liberalism och konservatism, så det som händer är ju inget att förvånas över. Möjligen kan man uppfatta t.ex. Anders Borg som mer tydligt liberal, men hans inflytande kanske är begränsat utanför den ekonomiska politiken. Det som pågår nu framstår ju som närmast vilset, men det kan också vara ett smart sätt att hantera den bredd av åsikter som måste finnas i ett parti med så många väljare.

Vi som är liberala tycker bara att det skulle vara trevligt om de breddade sig åt något annat håll.

Filed under: Politiska kommentarer, , , ,

Barnen offras för det nya nationalistpartiets skull

Idag kom då betänkandet Försörjningskrav vid invandring. Ett tydligt steg mot en mer restriktiv invandringspolitik. Utredaren föreslår att en person med uppehållstillstånd som vill få sina anhöriga till Sverige måste uppfylla krav på en bostad där de kan bo och en inkomst som familjen kan leva på. Med många undantag, den som räknas som ”flykting” enligt ett antal definitioner ska kunna ta hit sina anhöriga direkt, den som haft uppehållstillstånd i fyra år ska undantas och barn ska kunna ta hit sina anhöriga direkt. Men många flyktingar passar inte in under de beskrivningar som ges i lagen. Utredaren själv uppskattar att det kan handla om 10 000 invandrare som nästa år måste uppfylla försörjningskraven för att få ta hit sina anhöriga. (Se sid 111.)

En hel del av dessa invandrare har barn, som om utredningen genomförs kommer skiljas från en av sina föräldrar (oftast pappan) under flera års tid. Det tycker inte jag ryms inom begreppet human flyktingpolitik. Om en person kommer hit och vi konstaterar att personen uppfyller de krav vi har ställt upp för att ge honom uppehållstillstånd, så kan vi inte låtsas som om barnen inte finns. Ett barn mår oftast bäst av att vara med sina vårdnadshavare.

Socialdemokraterna och Moderaterna har alltid varit skeptiska till invandring. Det är inte oväntat att en regering dominerad av Moderaterna driver fram en mer restriktiv politik. Men det är helt orimligt att det är barnen som ska offras.

Under resans gång har flera intresseorganisationer påpekat för utredaren att han måste beakta barnkonventionen. Utredaren konstaterar själv att det bl.a. står i konventionen att staten ska säkerställa att barn inte, mot sin vilja, skiljs från sina föräldrar, om ett åtskiljande inte är nödvändigt för barnets bästa. Det är ju svårt att se hur det går ihop med försörjningskraven. Men utredaren lutar sig mot att andra länder har det här, och en tidigare svensk utredning (SOU 1996:115, ej på nätet) har kommit fram till att skrivningen i konventionen inte ska tolkas som ett förbud. Värt att forska vidare i!

Alliansen gjorde upp om grunddragen redan i vintras, när direktiven skrevs. (Läxa till alla oss som vill påverka – försök ta reda på när utredningar är på gång att tillsättas, t.ex. genom att läsa budgetproppen, många av de viktigaste politiska frågorna avgörs här.) Men det innebär inte att det är försent att påverka, det visade FRA-debaclet tidigare i år.

Grundfrågan är redan avgjord, därför ser jag det inte som någon nyhet att representanter från kristdemokraterna säger att de har synpunkter. Vi kommer att klara ut det här och leverera en proposition, hittills har vi inte misslyckats på det här området och vi kommer inte att göra det nu heller.

Så säger migrationsminister Tobias Billström till Ekot.

Visst, det kommer säkert en proposition. Men låt oss se till att den inte innehåller det Billström vill! Varför är det bara kristdemokrater som säger ifrån? Vem blir den första folkpartisten som vågar höja rösten?

Det är sent och jag hinner inte skriva mer. Men det behöver grävas en del ytterligare i utredningen, och alla goda krafter måste mobiliseras. Ni som bloggar, skriver ledare osv – skriv några rader. Alla partiaktiva – ta kontakt med era partivänner. Ni som vill veta mer – jag lovar att återkomma.

Medier som skriver om utredningen: SvD  DN

Filed under: Politiska kommentarer, , ,

Om Danmark och invandring

På svenskans ledarblogg kan man idag läsa om Danmarks rekordhöga invandring. Den största invandringen på 28 år, till och med. Den förvånade läsaren uppmanas att läsa här , så att man kan lägga skepticismen åt sidan och omvärdera sin syn på Danmarks invandringspolitik.

Då jag hör till den skara svenskar som verkligen ogillar dansk invandringspolitik, kände jag mig manad att läsa mer. I den senaste OECD-rapporten (som visserligen bara innehåller siffror från 2005) hittar jag dock mest information som ger mig vatten på min skeptiska kvarn. OECD skriver nämligen om en "modest increase" av invandringen som drivs av en ökad arbetskraftsinvandring (där antalet migranter från andra europeiska länder ökar), och tittar man på nivåerna av det man kallar "humanitarian migration" och familjeåterförening, minskar siffrorna. På sidan två är siffrorna nedbrutna, och där ser man att hälften av inflödet av invandrare i Danmark består av EU-medborgare som utnyttjar sin fria rörlighet. Endast runt 5 procent (eller ok, 2005 låg siffran på hela 6,4 %) kom av humanitära skäl.

OECD-rapporten tar också upp fler test för invandrare, uppstramningen av beviljandet av permanenta uppehållstillstånd som kom så sent som förra året och Dansk folkepartis inflytande över invandringspolitiken.

 Så ja, jag är informerad av den ökade invandringen i Danmark. Men det gör inte att jag ändrar uppfattning om den politik som förs. Exempelvis danska lagar för anhöriginvandring är fortfarande hårda , så hårda att EG-domstolen satt ned foten .

Filed under: Politiska kommentarer, ,

RSS Blogglänkar från Knuff.se

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.
februari 2019
M T O T F L S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Liberala ledare – ny blogg!

Folkpartiets hemsida lever fortfarande på 1900-talet. Men Att dricka liberalts linje är att inte bara klaga, utan göra själv först. Alltså har vi skapat en mycket enkel blogg som samlar Folkpartiets ledarskaps nyhetsbrev, och dessutom RSS-flödena från Knuff och Google news på en och samma plats. Titta här: Liberala ledare

Våra kandidater i Folkpartiets provval

Folkpartiets provval pågår under hösten. Alla medlemmar kommer att få röstsedel och kandidatpresentationer i brevlådan. Att dricka liberalts kandidater till riksdagen är:

Jenny Sonesson - Läs mer här.
Ulf Öfverberg - Läs mer här.

Och till Stockholms kommunfullmäktige är:
Andreas Bergström - Läs mer här.

Våra idéer för ett nytt partimedlemskap

Förändringstrycket på de svenska politiska partierna är starkt. Men åtgärderna har varit få. Att dricka liberalt har ett antal förslag för hur partimedlemskapet borde utvecklas i framtiden, läs här:

Det perfekta partimötet

Medlemmarna är mest i vägen

Medlemsorganisation istället för utspelshets

Två motioner som skulle förändra Folkpartiet i grunden, och till det bättre

Fler förslag är på väg, men du kan också skriva egna här.

Var med och skriv ett nytt partiprogram

Partipolitiken behöver förnyas. Arbetsformerna för att skriva partiprogram skapades före telefonen. Vi bygger ett liberalt partiprogram genom att använda en gratiswiki. Kolla här

Upprop mot förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring!

Regeringen har föreslagit att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska ha en inkomst och bostad innan familjen får komma efter. Detta förslag måste stoppas. Ingen integreras bättre och snabbare för att de separeras från sina barn. Skriv under uppropet här!

Våra omröstningar